beita.info » các Câu Nói Hay » cái biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hay nhất 5 2018

cái biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hay nhất 5 2018, ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 5 2014 của Bộ trưởng BTC và loại số 05 – VT phát hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC được sử dụng phổ biến trong ngành kế toán và kiểm kê tài sản bây chừ. Mời những chúng bạn cùng tham khảo bài viết và tải File chiếc biên phiên phiên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hay về sử dụng ngay nhé!

cái biên phiên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa chuẩn nhất 2018.

bữa nay, beita.info sẽ giới thiệu tới độc giả chiếc biên phiên phiên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa  với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.

mẫu kiểm kê vật tư công cụ hàng hóa sản phẩm hay nhất

Nội dung chi tiết giải pháp viết dòng biên phiên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa, Cả nhà cùng tham khảo:

dòng số 05 – VT ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 5 2014:

Đơn vị:……………………………                       cái số 05 – VT
phần tử: ………………………..(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 5 2014 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Thời điểm kiểm kê :……….giờ ….. ngày ……..tháng ……….5…………..
Ban kiểm kê gồm:
– Ông/Bà:………………………….chức vụ………………………… Đại diện …………………………Trưởng ban
– Ông/Bà: …………………………chức vụ …………………………Đại diện …………………………Uỷ viên
– Ông/Bà: …………………………chức vụ………………………… Đại diện …………………………Uỷ viên

Mẫu bản kiểm kê vật tư công cụ hàng hóa sản phẩm hay nhất

Hướng dẫn viết chiếc biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa:

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

1. Mục đích:

Biên phiên phiên phiên phiên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định phận sự trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán.
2. biện pháp và trách nhiệm ghi
Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá buộc bắt buộc ghi rõ giờ, ngày, tháng, 5 thực hiện kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các uỷ viên.
Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bản riêng.
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, nhãn hiệu, quy biện pháp, đơn vị tính của từng chiếc vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá được kiêm kê tại kho.
Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho cân xứng).
Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo sổ kế toán.
Cột 4, năm: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo kết quả kiểm kê.
Nếu thừa so với sổ kế toán (cột hai, 3) ghi vào cột sáu, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.
Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:
– Tốt 100% ghi vào cột 10.
– Kém phẩm chất ghi vào cột 11.
– Mất phẩm chất ghi vào cột 12.
Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh lệch này.
Biên bản được lập thành hai bản:
– 1 bản phòng kế toán lưu.
– một bản thủ kho lưu.
Sau khi lập xong biên bản, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán trưởng cùng ký vào biên bản (ghi rõ họ tên).

 

loại biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hay nhất năm 2018. Tại đây 

dòng biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hay nhất năm 2018. Tại đây

Hi vọng với loại biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa hay nhất, mà beita.info cung cấp bạn có thể thống kê một cách chính xác và đầy đủ về vật tư, công cụ, hàng hóa, sản phẩm trong đơn vị mình, tình hình xuất nhập thuận lợi với chiếc biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa chuẩn nhất năm 2018 nhé.

Chia sẻ lên facebook